Kungumam Mangala – Kungumam

Kungumam Mangala - Kungumam Movie
Song
Music
Lyricist
Singer

Kungumam manggala mangayar kungumam
kungumam madurai meenatchi kungumam
thinggal mugathil sembavalam – ena
tigazhum manggala kungumam
devi kaamatchi thirumuga thaamarai
thaekkum manggala kungumam

(kungumam)

kaasi visaalatchi karunai mugathil
kalanggarai kaattum kungumam
kannagiyoedu madurai nagaril
kanalaai ezhuntha kungumam

(kungumam)

raajamani ennum annai mugatil
nalampera vilanggum kungumam
narkula maathar karpinai poetri
naatinar vanangum kungumam

(kungumam)